Medlemsnummer (på medlemskortet 9xxxxx)
Lösenord (personbeteckningens slutdel, eventuella bokstäver skrivs med VERSALER)
Om du är medlem i FSLF och har börjat jobba som lärare
ska du fylla i blanketten som finns i rutan Bli FSL medlem