Medlemsnummer (på medlemskortet 9xxxxx)
Lösenord (personbeteckningens slutdel)
Om du är medlem i FSLF och har börjat jobba som lärare
ska du fylla i blanketten som finns i rutan Bli FSL medlem